PAMĚTNÍ MEDAILE 100 LET ČESKOSLOVENSKA

           V letošním roce oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa. V souvislosti s tímto výročím, budou probíhat různé oslavy, které vyvrcholí ve dnech 20. – 21. října 2018 v Přibyslavi na SS OSH.
           K tomuto výročí byla navržena a schválena VV SH ČMS pamětní medaile pro členy SH ČMS, ale i pro fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Medaile mohou udělit sbory dobrovolných hasičů, okresní a krajská sdružení hasičů a výkonný výbor SH ČMS.
           Distribuci bude provádět Kancelář SH ČMS na základě sumarizačních objednávek z OSH a KSH. Před zahájením výroby je nutné provést průzkum zájmu o tuto medaili. Cena se bude odvíjet od počtu objednaných kusů s tím, že předpokládaná cena je cca 165,– Kč za kus (vč. DPH).  
           Závazné objednávky zasílejte do 14. 3. 2018 na adresu OSH Beroun: oshberoun@seznam.cz

obrázek: Pamětní medaile

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH

Vyplněný tiskopis Přehled o majetku a závazcích za rok 2017,
prosím doručte do kanceláře OSH v originále do 30. května 2018.

tiskopis: Přehled o majetku a závazcích – jednoduché úč.
              Přehled o majetku a závazcích – podvojné úč.
              Přehled – vzor

V rubrice ke stažení najdete Statut k Záslužné medaili OSH Beroun a tiskopis Návrh na udělení ZM.

MATERIÁLY ZE STAROSTŮ 11/2017

Hlášení o činnosti SDH za rok 2017
Důležité datumy 2017/2018
Usnesení ze starostů 11/17

Výměna členských průkazů:
- vyplněné tabulky na papírové nebo plastové průkazy
- fotografie (na papírové být nemusí, pro plastové a pro mladé hasiče do 18 let je podmínkou i na papírové)
- podklady odevzdat nejpozději do konce měsíce dubna 2018, potom budou mít všichni papírové průkazy
  bez fotografie,ale průkazy pro mladé hasiče nebudou vydány.
Tabulky na průkazky