Výsledky soutěže "PO očima dětí"

Výsledková listina okresního kola literární a výtvarné soutěže „PO očima dětí“

Výsledky – okresní kolo „PO“

Soutěž "PO očima dětí" 2021

Jistě všichni vnímáme, jaká je situace v České republice. Jelikož jsou děti stále doma na distanční výuce, přinášíme možnost odevzdání prací v elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem. Důležitou přílohou je dokument s názvem „POODM 2021“. V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku vč. vyjádření GDPR.
 
Obrázek a dokument „POODM 2021“ pojmenuje svým jménem a kategorií.

 

Propozice PO očima dětí 2021
Výsledky základního kola 2021
Souhlas s GDPR
Dokument pro elektronické zaslání-„POODM 2021“

VALNÉ HROMADY

Konání valných hromad sborů a okrsků SH ČMS DOPORUČUJEME, vždy až po rozvolnění vládou ČR přijatých opatření, vztahující se na předpokládanou účast členů a hostů na jednání dané valné hromady.

Není podmínka uskutečnění valné hromady v této složité situaci, je však nutno odevzdat: Hlášení o činnosti za rok 2020, plán práce na rok 2021, přehled o majetku a závazcích za rok 2020 a členské příspěvky v klasicky daných termínech. 

Prohlášení k valným hromadám
Zabezpečení valných hromad
Důležité datumy
Přehled o majetku a závazcích (jednoduché účto)
Přehled o majetku a závazcích (podvojné účto)
Hlášení o činnosti SDH za rok 2020

 

 

MŮJ KLUB 2021

Nové skutečnost k podání žádosti – Můj klub 2021
Odkaz na www.dh.cz

https://mladez.dh.cz/…d-18-10-2020