MŮJ KLUB 2021

Nové skutečnost k podání žádosti – Můj klub 2021
Odkaz na www.dh.cz

https://mladez.dh.cz/…d-18-10-2020

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SDH

Veškeré podklady dostanou delegáti při prezenci v papírové podobě do svých materiálů.
Vzhledem k původnímu zrušenému termínu v době kdy již bylo vše připraveno
a nachystáno, budou mít materiály březnové datum.

Sejdeme se v sobotu 26. září 2020 od 9 hodin v Dělnickém domě v Chyňavě.
 
Podle vývinu zdravotní situace lze předpokládat jednání v rouškách.
 
Materiály:
 
 

PO OČIMA DĚTÍ 2020

Literární a výtvarná soutěž " PO očima dětí " 

Výsledky – okresní kolo
Výsledky – krajské kolo

Předání ocenění za vítězné práce bude v září 2020.