Pražští hasiči vyhlásili veřejnou sbírku pro pozůstalé po Janu Odermattovi

Veřejnou sbírku iniciovalo Odborové sdružení hasičů Praha ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. Získané finanční prostředky budou předány rodině Jana Odermatta.

Číslo účtu: 2401166457/2010
Sbírka je pořádána v období od 15. 3. 2017 do 30. 6. 2017.

více na :  
http://www.pozary.cz/clanek/158827-prazsti-hasici-vyhlasili-verejnou-sbirku-pro-pozustale-po-janu-odermattovi/