DOTACE MŠMT - Volnočasové aktivity SDH

Vyplněné Oznámení o čerpání a dílčí dohodu prosím odevzdejte do 30. 9. 2018.
Na základě těchto formulářů bude možné dotaci čerpat, na pozdě odevzdané
nebude brán zřetel a částka bude přerozdělena.

Vyúčtovací tabulky budou rozeslány dodatečně.

Pokyn 2018
Rozdělení – částky
Dílčí dohoda 2018
Dílčí dohoda 2018 – vzor
Oznámení o čerpání dotace
Prezentace MŠMT

DOVOLENÁ

Ve dnech od 1. srpna 2018 do 12. srpna 2018 bude
     kancelář OSH uzavřena z důvodu dovolené.

NOVÉ DOKUMENTY

V rubrice „Ke stažení“ najdete nový formulář návrhu na vyznamenání
a přihlášky člena do SH ČMS.

- Tyto dokumenty jsou jediné platné, staré formuláře vracím zpět.