ZÁVOD POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI A BRANNOSTI

 7. října 2023 – Zaječov

Rozhodčí prosím nahlásit do pondělí 2. října 2023 do 12 hodin.

Přihlášky a tabulku s celoroční činností odevzdat nejpozději do 27. září 2023 do 12 hodin.

Propozice ZPVB – 7.10.2023
Přihláška ZPVB
Celoroční činnost – tabulka do kroniky
Věkové hranice 2023/2024
Vyjádření zákonných zástupců ke zdravotnímu stavu