VALNÉ HROMADY

Konání valných hromad sborů a okrsků SH ČMS DOPORUČUJEME, vždy až po rozvolnění vládou ČR přijatých opatření, vztahující se na předpokládanou účast členů a hostů na jednání dané valné hromady.

Není podmínka uskutečnění valné hromady v této složité situaci, je však nutno odevzdat: Hlášení o činnosti za rok 2020, plán práce na rok 2021, přehled o majetku a závazcích za rok 2020 a členské příspěvky v klasicky daných termínech. 

Prohlášení k valným hromadám
Zabezpečení valných hromad
Důležité datumy
Přehled o majetku a závazcích (jednoduché účto)
Přehled o majetku a závazcích (podvojné účto)
Hlášení o činnosti SDH za rok 2020