Smutná zpráva

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 18. 8. 2018 v odpoledních hodinách
náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter.

                   Čest jeho památce!