Školení vedoucích mládeže a rozhodčích pro Plamen

Školení se bude konat ve dnech 16. – 17. října 2021 od 8,30 hod. v rekreačním zařízení Sv. Štěpán v Cheznovicích.

V přiložené tabulce najdete komu končí nebo skončila kvalifikace a potřebuje ji obnovit.
Do přihlášky vypisujte vedoucí od těch nejpreferovanějších. Vzhledem k velkému počtu
vedoucích a rozhodčích na obnovu kvalifikace se může stát, že budeme muset počty účastníků omezit.
 
Školení je určeno i pro nové zájemce.
 
Program školení bude rozeslán až podle počtu přihlášených zájemců.
 
Přihlášku na školení prosím doručit na OSH do 1. října 2021 do 12 hodin.