SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SDH

Veškeré podklady dostanou delegáti při prezenci v papírové podobě do svých materiálů.
Vzhledem k původnímu zrušenému termínu v době kdy již bylo vše připraveno
a nachystáno, budou mít materiály březnové datum.

Sejdeme se v sobotu 26. září 2020 od 9 hodin v Dělnickém domě v Chyňavě.
 
Podle vývinu zdravotní situace lze předpokládat jednání v rouškách.
 
Materiály: