SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SDH OKRESU BEROUN

                               se uskuteční
14. března 2020 od 9 hodin v Dělnickém domě v Chyňavě

Hlavní zaměření činnosti OSH 2020 – 2025
Jednací řád
Volební řád
Seznam navržených kandidátů