PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH

Vyplněný tiskopis Přehled o majetku a závazcích za rok 2017,
prosím doručte do kanceláře OSH v originále do 30. května 2018.

tiskopis: Přehled o majetku a závazcích – jednoduché úč.
              Přehled o majetku a závazcích – podvojné úč.
              Přehled – vzor