PO OČIMA DĚTÍ 2020

Literární a výtvarná soutěž " PO očima dětí " 

Výsledky – okresní kolo
Výsledky – krajské kolo

Předání ocenění za vítězné práce bude v září 2020.