PAMĚTNÍ MEDAILE 100 LET ČESKOSLOVENSKA

           V letošním roce oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa. V souvislosti s tímto výročím, budou probíhat různé oslavy, které vyvrcholí ve dnech 20. – 21. října 2018 v Přibyslavi na SS OSH.
           K tomuto výročí byla navržena a schválena VV SH ČMS pamětní medaile pro členy SH ČMS, ale i pro fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Medaile mohou udělit sbory dobrovolných hasičů, okresní a krajská sdružení hasičů a výkonný výbor SH ČMS.
           Distribuci bude provádět Kancelář SH ČMS na základě sumarizačních objednávek z OSH a KSH. Před zahájením výroby je nutné provést průzkum zájmu o tuto medaili. Cena se bude odvíjet od počtu objednaných kusů s tím, že předpokládaná cena je cca 165,– Kč za kus (vč. DPH).  
           Závazné objednávky zasílejte do 14. 3. 2018 na adresu OSH Beroun: oshberoun@seznam.cz

obrázek: Pamětní medaile