MATERIÁLY Z JEDNÁNÍ STAROSTŮ 4/2018

Usnesení z jednání 4/2018
Důležitá data OSH 2018
Akce OSH a SDH 2018

– Termín pro odevzdání podkladů pro výměnu členských průkazů byl posunut do konce měsíce června 2018.