DOTACE MŠMT - Volnočasové aktivity SDH

Vyplněné Oznámení o čerpání a dílčí dohodu prosím odevzdejte do 30. 9. 2018.
Na základě těchto formulářů bude možné dotaci čerpat, na pozdě odevzdané
nebude brán zřetel a částka bude přerozdělena.

Vyúčtovací tabulky budou rozeslány dodatečně.

Pokyn 2018
Rozdělení – částky
Dílčí dohoda 2018
Dílčí dohoda 2018 – vzor
Oznámení o čerpání dotace
Prezentace MŠMT