Soutěž "PO OČIMA DĚTÍ" 2022

Organizační zabezpečení soutěže
Výsledková tabulka

 

Bez řádného označení jednotlivých příspěvků a bez výsledkové tabulky nebudou práce zařazeny do soutěže.

Školení vedoucích mládeže a rozhodčích pro Plamen

Školení se bude konat ve dnech 16. – 17. října 2021 od 8,30 hod. v rekreačním zařízení Sv. Štěpán v Cheznovicích.

V přiložené tabulce najdete komu končí nebo skončila kvalifikace a potřebuje ji obnovit.
Do přihlášky vypisujte vedoucí od těch nejpreferovanějších. Vzhledem k velkému počtu
vedoucích a rozhodčích na obnovu kvalifikace se může stát, že budeme muset počty účastníků omezit.
 
Školení je určeno i pro nové zájemce.
 
Program školení bude rozeslán až podle počtu přihlášených zájemců.
 
Přihlášku na školení prosím doručit na OSH do 1. října 2021 do 12 hodin.


I. kolo hry Plamen - branný závod

Soutěž se uskuteční v neděli 10. října 2021 v Chaloupkách.

Přihlášky doručit na OSH do středy 29. září 2021 do 12 hodin, na pozdější dodání nebude brán zřetel.

Propozice – ZPV 2021
Přihláška – ZPV
Přihláška na dvojičky 
Registrační list kolektivu 
Směrnice pro přípravku 
Věkové hranice 
Zdravověda 
Vyjádření zákonných zástupců ke zdravotnímu stavu dítěte 
Čestné prohlášení vedoucího družstva – Covid19